Prachtige tocht door Brabant

Er is een nieuw pelgrimspad in Nederland bijgekomen.

Op 1 mei van het kloosterjaar 2021 is “Ons Kloosterpadofficieel geopend en voor alle wandelaars beschikbaar. (fietsers moeten voor enkele passages alternatieven zien te vinden)

De Vier vrije voeten hebben als enthousiaste Brabanders het pad voor u uitgeprobeerd en doen in dit verhaaltje een kort verslag.

De feiten

Ons Kloosterpad is 330 kilometer lang en is opgedeeld in 15 etappes. Het loopt in een rondje door midden en oost Brabant. De officiële startplaats is de bisschopsstad ’s-Hertogenbosch. In stadsklooster San Damiano is men van harte welkom voor een stempel en een kop thee of koffie bij de start en na afloop. Overnachten kan ook, maar alleen van dinsdag op woensdag.

Over stempelen gesproken: wij hebben ons pelgrimspaspoort van Pelgrimswegen naar Rome gebruikt; de route zelf heeft een stempelkaart voor de vijftien etappeplaatsen.

Die kaart zit in het “Bindboek”. Dit boek bevat (losse) routekaarten, achtergronden en verhalen over het Brabants kloosterleven en de kloosters waar men langs komt. Het kost € 29,50 en is te koop bij de kloosters langs de route en via de abdij-uitgeverij Berne Media. Ook in de pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem is het te koop. Dit pleisterpunt voor pelgrims is overigens mooi gerenoveerd en zeker een overnachting waard!

Het Bindboek is een rijk geïllustreerd verzamelwerk en onmisbaar voor een goede oriëntatie op het onderwerp. De aanbeveling in het boek om het mee te nemen onderweg vergt enige overdenking. Het weegt namelijk 502 gram. Wij hebben het thuis gelaten.

 

De Route

De route is zoals gezegd opgedeeld in vijftien etappes; van elke etappe zit er een (los) routekaartje in het Bindboek met één pagina beschrijving van interessante objecten. De route loopt via de Brabantse wandelknooppunten (wkp’s) en zou prima te volgen moeten zijn als al die punten in orde zijn. Meestal is dat wel zo, maar soms niet. Een track ernaast in de hand is dan wel makkelijk. Dat kan. Ze zijn per etappe als gpx te downloaden vanuit de site Visit Brabant.

 

Beleving

Wie het pad loopt wordt door midden- en oost-Brabantse landerijen, langs kapelletjes, kerken, kastelen en kloosters gevoerd.

De wandelaar en/of pelgrim krijgt zo een mooie indruk van de betekenis van de kloosters in de voorbije eeuwen voor de Brabantse samenleving. De kloosterlingen hielden zich naast het verspreiden en beleven van de godsdienst, bezig met verzorging, educatie, cultuur, soms infrastructurele werken en andere ondersteuning van de maatschappij. Denk bijvoorbeeld een de aanleg van waterlopen (bij Vinkel) en het inrichten van armenhuizen (Megen).

Sommige kloosters onderweg hebben nog steeds een maatschappelijke functie, maar ze nemen in aantal af. In de kloosters waarin wij hebben overnacht was het fijn om met de geestelijken te praten. Helaas konden wij in slechts twee nog dienstdoende kloosters terecht voor een overnachting. Dat was na de eerste etappe bij Abdij Berne in Heeswijk en na de achtste etappe bij de Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Het waren bijzonder mooie overnachtingen met deelname aan de kerkdiensten en met prima voorzieningen voor mooie pelgrimsprijzen.

Onze pelgrimsvoeten voelden zich helemaal thuis op de prachtige weggetjes en laantjes door het Brabantse landschap. Zeker in deze mooie junimaand (2-16 juni) met alle weelderige vegetatie en bruisend dierenleven. De weggetjes zijn vaak van zand, soms van asfalt en steentjes. Verhouding ongeveer 60/40. De bermen waren vaak goed te belopen.

Overnachtingen

We raden iedereen aan om de overnachtingen zo ver mogelijk van te voren te boeken.

Ons Kloosterpad is inmiddels erg populair en de overnachtingsmogelijkheden zijn schaars. Slechts in enkele kloosters zijn er mogelijkheden en die zijn qua aantal bedden per klooster ook nog eens beperkt.

Een uitzonderlijke overnachting betreft het Emmaus’klooster’ in Velp bij Grave (waar geen geestelijken meer aanwezig zijn). Wij betaalden daar €66 voor de overnachting en 2x€18 voor de avondhap; in totaal dus €102.

Wie voor pelgrimsprijzen wil overnachten is het aan te bevelen om in dorpen en steden bij Vrienden op de Fiets te boeken; ook die adressen zijn schaars in de landelijke omgevingen, dus wees er vroegtijdig bij. Wij hebben zonder uitzondering hele goede ervaringen gehad met de adressen waar we sliepen.

Voor- en nadelen

+ het is een prachtige route langs eeuwenoud Brabants cultureel en geestelijk erfgoed

+ de route is fantastisch gedocumenteerd in zowel Bindboek als op websites

+ per etappe is een track te downloaden

+ het Kloosterpad zet aan tot en geeft veel ruimte voor bezinning

 

- slechts in weinig kloosters is te overnachten

- slechts weinig vermelde kloosters herbergen nog een kloosterleven

- overnachtingsmogelijkheden in sommige delen van de route zijn schaars

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Voor een verslag met mooie foto’s, zie Facebook Vier vrije voeten, vanaf 2 juni 2021