Nieuw reisverslag: Het Havezatenpad

Een wandeling om onze redelijk genezen knieën te testen, die eerder dit jaar op de Via Francigena in Zwitserland met een paar peesblessures problemen gaven. Een vlakke voettocht dit keer, door landelijk Overijssel, de provincie van de voorouders van Guus.

Overijssel kende ooit 114 Havezaten; het zijn versterkte hofstedes of hoeves van de landadel, die in bange dagen de landheer moesten bijstaan in de strijd. Vooral in de Tachtigjarige oorlog was er veel reuring met de Spaanse bezetter in “Oversticht”. Men koos ofwel partij voor ‘Holland’ ofwel voor Spanje. Nog heden ten dage zijn de resultaten terug te vinden in het gebied: sommige dorpen en steden zijn nog katholiek, de meeste protestant.

Lees ons reisverslag en bekijk de foto’s hier!